top of page
windturbin-new.jpg

Energy Competence Center 
utvecklar energikompetens i världsklass

ECC 2023-Loggor[50].jpg

Energy Competence Center

Tillsammans säkerställer vi kompetensförsörjningen och skapar grunden för avgörande nyckelteknologier i framtidens energisystem.

Inom ECC samverkar akademi och offentliga aktörer med myndigheter och multinationella, forskningsintensiva energiföretag. Var för sig är företagen och divisionerna ledande inom kraft, automation, motorer, robotik, tåg och mycket annat. Tillsammans utgör de en av de globalt sett starkaste samlingarna av kompetens - särskilt om man beaktar länets och regionens storlek i jämförelse med andra ledande regioner.

SAMVERKAN

ECC började med ett samtal runt ett bord. Det är dialogen och relationsbyggandet som fortfarande är själva nerven i plattformen. Idag har samtalen utvecklats till fullskaliga utbildningsinsatser, rikstäckande konferenser och nationella satsningar.

UTVECKLING

En av drivkrafterna i ECC:s arbete är behovet av att säkerställa grundkompetens regionalt och nationellt. Tillsammans med utbildningsväsendet kan näringslivet på olika nivåer samverka för att olika målgrupper blir mer anställningsbara och att energibranschen attraherar framtidens talanger nationellt och internationellt.

ANALYS

ECC genomför arbetsmarknadsanalyser i relation till energi- & teknikområden och fungerar som nationell remissinstans kring kompetensförsörjning, analys och arbetsmarknadsperspektiv.

Exempel på satsningar som gjort inom ECC

 • Elektroteknikutbildningen på MDU (fd. MDH) fick en nystart 2015. Genom samverkansplattformen ECC kunde en återstart ske efter en tidigare nerläggning under tidiga 2000-talet. Utbildningen är en samproduktion där kurserna i elektroteknik genomförs av adjungerade lärare från Hitachi Energy, Alstom Transport, Mälarenergi och Westinghouse Sverige. 

 • Energikonferensen HUB har sedan 2014 fungerat som en katalysator till den förändringsprocess som energibranschen står i. Inom ECC såg vi tidigt att det fanns ett behov av att sätta energifrågorna på kartan.

 • Teknikbussen startade som ett initiativ från ECC 2017 och syftade till att få fler tjejer intresserade av teknik. Teknikbussen har nu spridit sig över landet och nu mer finns det vårdbuss, lärarbuss och buss för nyanlända.

ECC:s styrgrupp
 • Johan Sterte, Landshövding Västmanland
 • Martin Sangve, Hitachi Energy
 • Siros Jahanfar, Hitachi Energy
 • Johan Löfqvist, Westinghouse
 • Tage Tarkpea, Westinghouse
 • Eleonor Akinkunde, Westinghouse
 • Peter Mellberg, Alstom
 • Fredrik Owman, Alstom
 • Niklas Gunnar, Mälarenergi
 • Jessica Levander, Mälarenergi
 • Fredrik Wallin, Mälardalens universitet
 • Patrik Sanneklint, Västerås Stad
 • Eva Lilja, Västerås Stad
 • Sophie Pollak, Competence
 • Danijela Semunovic, Competence

Vill du veta mer om Energy Competence Center?

bottom of page