windturbin-new.jpg

ECC utvecklar energikompetens i världsklass

Kontakta oss
Tillsammans säkerställer vi kompetensförsörjningen och skapar grunden för avgörande nyckelteknologier i framtidens energisystem. Inom ECC samverkar akademi och offentliga aktörer med myndigheter och multinationella, forskningsintensiva energiföretag. Var för sig är företagen och divisionerna ledande inom kraft, automation, motorer, robotik, tåg och mycket annat. Tillsammans utgör de en av de globalt sett starkaste samlingarna av kompetens - särskilt om man beaktar länets och regionens storlek i jämförelse med andra ledande regioner.

ECC (Energy Competence Center) började med ett samtal runt ett bord. Det är dialogen och relationsbyggandet som är själva nerven i plattformen. Samtalen har utvecklats och lett till fullskaliga utbildningsinsatser, rikstäckande konferenser, nationella satsningar och internationellt nätverksbyggande. Nu berör ECC nästa generations energikompetens, stärker hela teknikbranschens kompetensflöden och är med och utvecklar branschens jämställdhetsarbete.

Ur denna samverkan har många projekt och koncept vuxit fram. Bland annat ektroteknikutbildning på MDU, HUBen - en av sveriges största energikonferenser, nationella energiföreläsningar för grundskole- och gymnasieelever och den nationella samverkansplattformen Arena för energikompetens. 

ECC genomför arbetsmarknadsanalyser i relation till energi- & teknikområden och fungerar som nationell remissinstans kring kompetensförsörjning, analys och arbetsmarknadsperspektiv.

Samverkanspartners

ecc-logwall-02.png
ecc-logwall-01.png

Vill du veta mer om ECC?

Competence-Björn.jpg

Björn Nordén

Vd, Competence,

bjorn@competence.se / 070-718 18 17