windturbin-new.jpg

ECC utvecklar energikompetens i världsklass

Kontakta oss

Energy Competence Center är ett världsledande kompetenscenter inom energi

Tillsammans säkerställer vi kompetensförsörjning och skapar grunden för avgörande nyckelteknologier i framtidens energisystem.
 
 • Vad är ECC?

 • Hur startades ECC?

 • Vad bidrar ECC till?

 • Vilka är ECC kärnfrågor?

 • Vad har kommit ur ECC?

  • Hubben

  • Elektroteknikutbildningen (vad är specielt med den)

  • Samverkansplattform

Ny positionering, nationellt ansvar. Bevisföring från lokalplanet och tio års verksamhet med exempel vad vi ska åstadkomma

Kontakta oss

Name, Title

Titel, region,

xxxxxxxxx@competence.se / 070-1234567

Name, Title

Titel, region,

xxxxxxxxx@competence.se / 070-1234567

Name, Title

Titel, region,

xxxxxxxxx@competence.se / 070-1234567