People Walking

Varför ska man vara medlem i Competence?

Gör skillnad nu och framåt

Nätverka, samverka, påverka och leverera genom våra olika projekt och initiativ inom strategisk kompetensutveckling. Vi är ett nav mellan våra medlemmar, näringsliv, offentlig verksamhet och utbildning.
  • Vad får man ut av att vara medlem (konkret)?

  • AMK Västmanland

  • Föreläsningar?

  • Nätverk

  • Etc…

  • Vilka kan vara medlemmar?