top of page

Gör skillnad nu och framåt tillsammans med oss!

Tillsammans med oss.

Kompetensförsörjning ägs av alla och av ingen. Tillsammans är vi nätverket i Västerås och Västmanland som tar gemensamt ansvar för vår regions strategiska kompetensförsörjning.

Competence medlemmar och partners representerar en bredd av branscher. Vår roll som intermediär ger våra medlemmar och partners förutsättningar att hitta nya sätt att samverka kring gemensamma frågor och utmaningar.

Medlemskap

Som medlem i Competence är ni med och sätter en gemensam inriktning för arbetet lokalt och regionalt genom engagemang i våra olika verksamheter. Vi samproducerar, samarbetar och sätter agendan tillsammans. Genom ert engagemang så bidrar ni till stärkt kompetensförsörjning och hållbarhet på arbetsmarknaden.

Är ni intresserade av specifika frågor eller verksamheter kan ni engagera er ytterligare genom partnerskap till någon av våra verksamheter. 

Våra medlemmar!

I tider där kompetensförsörjningen blir allt viktigare och arbetsmarknaden präglas av snabba förändringar, blir det allt mer angeläget att samverka över gränser för att skapa en hållbar arbetsmarknad. Ingen enskild part vare sig kan eller har råd att göra detta ensam. Här fyller Competence en viktig funktion som en samlande aktör där vi tillsammans gör skillnad!

Eva Lilja Näringslivsdirektör, Västerås stad

image.png

Vill du veta mer om vad ett medlemskap i Competence innebär?

IMG_2102 2_edited.jpg

Sophie Pollak

bottom of page