amk_logo-green.png

Vi möter årligen 60 000 ungdomar i deras klassrum för att prata med dem om var jobben finns och hur de kan ta sig dit.

Kontakta oss

Arbetsmarknadskunskap i Sverige

Arbetsmarknadskunskap drivs av och för arbetsgivare, nationellt, regionalt och lokalt. Vi är arbetsgivarnas röst i klassrummen där vi inspirerar och motiverar elever till att göra genomtänkta studie- och yrkesval. Varje skoldag startar två lektioner i timmen i vår regi. Året om.

Arbetsmarknadskunskap är ett franchisekoncept som ägs och drivs av oss på Competence. Arbetsmarknadskunskap har 10 franchisekontor från Skellefteå i norr till Malmö i söder. Tillsammans med våra franchisetagare tar vi ansvar för Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning. Arbetsmarknadskunskap skapar förutsättningar och en arena för arbetsgivare och skola att samverka lokalt, regionalt och nationellt. 

Syftet med Arbetsmarknadskunskap är att skapa en större förståelse hos unga, att få dem att tänka till och göra mer medvetna studie- och yrkesval. Vi tror att det ökar möjligheterna för en hållbar kompetensförsörjning över tid och en bättre matchning på framtidens arbetsmarknad. 

För att bli franchisetagare av konceptet Arbetsmarknadskunskap bör man ha ett tydligt kompetensförsörjningsuppdrag i sin region och vara en organisation som rör sig mellan akademi, offentlig- och privat sektor.
 

Våra franchisetagare:

 • Skåne - IUC Syd

 • Örebro - Handelskammaren Mälardalen

 • Västmanland - Competence

 • Värmland - Handelskammaren Värmland

 • Falun Borlänge - Falun Borlänge Regionen

 • Västernorrland - Handelskammaren Mittsverige

 • Jämtland & Härjedalen - Handelskammaren Mittsverige

 • Södra Västerbotten - Västerbottens handelskammare

 • Norra Västerbotten - Exploratoriet 

startsida_karta-sverige_2022-472x933.png

Arbetsmarknadskunskap i Västmanland 

Vi rör oss på arenan mellan skola och arbetsliv. Vi jobbar strategiskt och långsiktig med kompetensförsörjning genom aktiviteter som riktar sig direkt mot ungdomarna och de vuxna i deras omgivning, såsom SYVare, föräldrar och lärare.

Varje termin träffar vi tusentals elever, på högstadiet och gymnasiet runt om i Västmanland, och pratar med dem om framtidens arbetsmarknad. Vi pratar om var jobben finns, vilka utbildningar som leder till dessa jobb och om vikten av utbildning, rätt attityd och erfarenhet för att vara anställningsbar.

Vi gör det tillsammans med, men framförallt för våra partners i Arbetsmarknadskunskap, som genom sitt engagemang hjälper oss att ge ungdomarna en aktuell bild av alla de möjligheter och fördelar som finns inom olika branscher i regionen. Att som arbetsgivare vara med och bidra till detta är en av de bästa strategierna för en verksamhets framtida kompetensförsörjning.

Verktygslådan:

 • Inspirationslektioner i Arbetsmarknadskunskap. Vi möter ungdomar och barn från år 6 i mellanstadiet till år 3 på gymnasiet runt om i Västmanland.

 • Branschfördjupande föreläsningar. Vi erbjuder kunskapsspäckade och lekfulla branschföreläsningar inom Teknik-, pedagogik-, vård-, energi-, industri- och tåg och järnväg.

 • Bussen. Vi tar med en liten grupp ungdomar ut till er på ett lite annorlunda studiebesök ​​där ni som arbetsgivare dessutom får stöd i hur ni kan göra er verksamhet intressant för morgondagens potentiella arbetskraft.

 • SYV nätverk. Vi driver ett syv-nätverk i Västmanland som syftar till att skapa en plattform för studie- och yrkesvägledare att utbyta erfarenheter och höja kompetensen gällande arbetsmarknaden.

 • Föräldramöten. Vi tror att de viktigaste besluten tas hemma vid köksbordet. Därför erbjuder vi föräldramöten med syfte att ge en uppdaterad bild av arbetsmarknaden till vårdnadshavare.

 • Kunskapsinhämtning och paketering. Genom studiebesök och samtal med er arbetsgivare inhämtar vi information, exempel och kunskap. Detta paketerar vi sedan och bär med oss ut i klassrummen.

Partners till Arbetsmarknadskunskap Västmanland

amk-logwall-mainpage.png

 Vill du veta mer om Arbetsmarknadskunskap i Västmanland?

Competence-Maya.jpg

Maya Lindblad

Kommunikatör Västmanland,

maya.lindblad@arbetsmarknadskunskap.se / 070-212 84 74

Competence-Karin.jpg

Karin Sjuls

Kommunikatör Västmanland,

maya.lindblad@arbetsmarknadskunskap.se / 073-669 79 07