top of page
shutterstock_691523662 kopiera_edited.jpg

Arbetsmarknadskunskap i Sverige

Arbetsmarknadskunskap drivs av och för arbetsgivare, nationellt, regionalt och lokalt. Vi är arbetsgivarnas röst i klassrummen där vi inspirerar och motiverar elever till att göra genomtänkta studie- och yrkesval. Tillsammans når vi ca 70 000 elever i Sverige, årligen!

Arbetsmarknadskunskap är ett franchisekoncept som ägs och drivs av oss på Competence. Arbetsmarknadskunskap har 10 franchisekontor från Skellefteå i norr till Malmö i söder. Tillsammans med våra franchisetagare tar vi ansvar för Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning. Arbetsmarknadskunskap skapar förutsättningar och en arena för arbetsgivare och skola att samverka lokalt, regionalt och nationellt. 

Franchisetagare:

 • Skåne - IUC Syd

 • Örebro - Handelskammaren Mälardalen

 • Västmanland - Competence

 • Värmland - Handelskammaren Värmland

 • Falun Borlänge - Falun Borlänge Regionen

 • Västernorrland - Handelskammaren Mittsverige

 • Jämtland & Härjedalen - Handelskammaren Mittsverige

 • Västerbotten - Västerbottens handelskammare

AMK_karta_2024.png
IMG_6594.heic

Linn Bergh

Är du nyfiken att veta hur det nationella konceptet fungerar?

shutterstock_620088812 kopiera_edited.jpg

Arbetsmarknadskunskap i Västmanland 

Varje termin träffar vi tusentals elever på högstadiet och gymnasiet runt om i Västmanland
och pratar med dem om framtidens arbetsmarknad.

Arbetsmarknadskunskap syftar till att öka kompetensflödet till våra samarbetspartners, i synnerhet branscher med stora kompetensbehov, på ett lokalt, regionalt och nationellt plan. Vi vill skapa förutsättningar för en stabil och långsiktig kompetensförsörjning genom att möta unga och prata om arbetsmarknadens behov, var jobben finns och hur de tar sig dit.

1.png
VI MÖTER 8000 UNGDOMAR VARJE ÅR

Vi möter ungdomarna på deras arena, i skolan, i klassrummen. Vi för en konstruktiv dialog med ungdomarnas framtid i fokus och med ett tydligt arbetsgivarperspektiv.

2.png
VI RÖR OSS MELLAN SKOLA OCH ARBETSLIV

Vi jobbar strategiskt med långsiktig med kompetensförsörjning genom aktiviteter som riktar sig direkt mot målgrupperna men även stärker nätverket runt målgrupperna.

3.png
VI INSPIRERAR UNGOMDAR ATT GÅ MOT STRÖMMEN

En stor flod av ungdomar strömmar mot utbildningar och yrken där konkurrensen om jobben är hård. Vi inspirerar ungdomar att gå mot strömmen, till bristbranscher, till samhällsbärande yrken

- för Sveriges framtid.

Verktygslåda

 • Inspirationslektioner i Arbetsmarknadskunskap. Vi möter ungdomar och barn från år 6 i mellanstadiet till år 3 på gymnasiet runt om i Västmanland.

 • Branschfördjupande föreläsningar. Vi erbjuder kunskapsspäckade och lekfulla branschföreläsningar inom Teknik-, pedagogik-, vård-, energi-, industri- och tåg och järnväg.

 • Bussen. Vi tar med en liten grupp ungdomar ut till er på ett lite annorlunda studiebesök ​​där ni som arbetsgivare dessutom får stöd i hur ni kan göra er verksamhet intressant för morgondagens potentiella arbetskraft.

 • SYV nätverk. Vi driver ett syv-nätverk i Västmanland som syftar till att skapa en plattform för studie- och yrkesvägledare att utbyta erfarenheter och höja kompetensen gällande arbetsmarknaden.

 • Föräldramöten. Vi tror att de viktigaste besluten tas hemma vid köksbordet. Därför erbjuder vi föräldramöten med syfte att ge en uppdaterad bild av arbetsmarknaden till vårdnadshavare.

 • Kunskapsinhämtning och paketering. Genom studiebesök och samtal med er arbetsgivare inhämtar vi information, exempel och kunskap. Detta paketerar vi sedan och bär med oss ut i klassrummen.

amk-logwall-mainpage.png
 Vill du veta mer om Arbetsmarknadskunskap i Västmanland?
Competence-Maya.jpg

Maya Lindblad

maya@competence.se

070-212 84 74

Competence-Karin.jpg

Karin Sjuls

karin@competence.se

070-321 12 53

bottom of page