top of page

Det blir mer pang för pengarna om vi gör det tillsammans!

Ständig utveckling av kompetensförsörjning och kompetensutveckling är nyckeln för Sveriges framtida konkurrenskraft - ett arbete vi driver tillsammans med privat näringsliv, offentlig sektor och akademi. Varje dag!

Friends with Devices

Arbetsmarknadskunskap

Genom vårt nationella konceptet Arbetsmarknadskunskap möter vi årligen 70 000 ungdomar.

windturbin-new.jpg

Energy Competence Center

Kompetenscenter inom energiteknik som säkerställer kompetensförsörjning och skapar grunden för framtidens energisystem.

dittyrke-se.jpg

Dittyrke.se & Yrkesinfo.se

Vi driver samtalsverktyget som matchar användarens drivkrafter mot innehållet i jobben.

Kompetensförsörjning ägs av alla och av ingen. Tillsammans är vi nätverket i Västerås och Västmanland som tar ett gemensamt ansvar för vår regions strategiska kompetensförsörjning.

Creative Office

Våra medlemmar!

bottom of page