top of page

Det blir mer pang för pengarna om vi gör det tillsammans!

Ständig utveckling av kompetensförsörjning och kompetensutveckling är nyckeln för Sveriges framtida konkurrenskraft - ett arbete vi driver tillsammans med privat näringsliv, offentlig sektor och akademi. Varje dag!

Kompetensförsörjning ägs av alla och av ingen. Tillsammans är vi nätverket i Västerås och Västmanland som tar ett gemensamt ansvar för vår regions strategiska kompetensförsörjning.

Creative Office
Friends with Devices

Arbetsmarknadskunskap

Genom vårt nationella konceptet Arbetsmarknadskunskap möter vi årligen 70 000 ungdomar.

windturbin-new.jpg

Energy Competence Center

Kompetenscenter inom energiteknik som säkerställer kompetensförsörjning och skapar grunden för framtidens energisystem.

dittyrke-se.jpg

Dittyrke.se & Yrkesinfo.se

Vi driver samtalsverktyget som matchar användarens drivkrafter mot innehållet i jobben.

bottom of page