dittyrke-illustration.png

Ett digitalt samtalsverktyg som matchar drivkrafter mot innehållet i jobben.

Kontakta oss

Ett tredje sätt att välja!

Idag fattar ungdomar och arbetssökande beslut om sina studie- och yrkesval utifrån ett intresseperspektiv och med själva resan i fokus. Vi vill komplettera denna beslutsgrund med att synliggöra innehållet i yrkena och matcha dessa mot individens drivkrafter.
 

Matchningsproblematik och lågt sökintresse till våra samhällsbärande yrken är ett problem för Sveriges konkurrenskraft och välfärd. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för framtidens attraktionsstyrning och kompetensförsörjning, och vi måste göra det tillsammans!


Syftet med dittyrke.se är att bidra till en förbättrad kompetensförsörjning genom att matcha användarens drivkrafter mot innehållet i jobben. Verktyget är till för studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare samt föräldrar att ha som stöd i rådgivande samtal samt för eget användande av personer som söker information om sin framtid. dittyrke.se är en förstärkning och en förlängning av konceptet Arbetsmarknadskunskap. Vi når fler och vi gör det exponentiellt. Samtalet kan fortsätta under en längre tid och det flyttar in vid köksborden där besluten tas.

Kontakta oss

Competence-Kajsa.jpg

Kajsa Börjesson

Projektledare, dittyrke.se,

kajsa@competence.se / 070-684 77 52