top of page
Study group having fun

Om Competence

Competence ekonomisk förening (tidigare Jobba i Västerås ekonomisk förening) arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Föreningen är politiskt obunden och har inget vinstintresse. Competence har arbetat med dessa frågor i mer än två decennier i syfte att skapa en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Man kallar oss för en intermediär, ett slags mellanform som fungerar som en länk mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet.
Vad vi gör

Tillsammans med våra arbetsgivare arbetar vi långsiktigt och strategiskt med deras målgrupper, vilket ytterst ska leda till att de kan rekrytera och behålla människor med rätt kompetens. När det gäller kompetensförsörjning delar vi upp målgrupperna i två. Den första gruppen är de som redan är utbildade och ska vilja komma och arbeta hos oss. Den andra gruppen är de som via utbildning ska få den kompetens vi söker, dvs ungdomar i det reguljära skolsystemet, arbetssökande och karriärbytare.

Hur vi gör det

För att nå de redan utbildade krävs det att vi positionerar oss och skapar kännedom om det vi gör. Och de i den andra gruppen, når vi via insatser som både handlar om att attrahera dem till utbildningar som leder till arbete, det vi kallar attraktionsstyrning, och att vi arbetar med systemen runt omkring.

Competence styrelse
Ordförande
  • Björn Nordén, VD Streamline 

Ledamöter 
  • Martin Sangve, HR-direktör Hitachi Energy

  • Mikael Källqvist, VD Mimer

  • Patrik Sanneklint, Näringslivsstrateg Västerås stad

  • Håkan Gill, VD byBrick

  • Olle Andersson, Bankchef Swedbank

  • Annika Johansson- Rosengren, HR-chef Alstom

  • Jenny Lundberg, HR-konsult Djörg

En av vår tids största utmaningar på arbetsgivarsidan är kompetensförsörjning. Så att vara en del av Competence känns självklart, både i vår samverkan som arbetsgivare men också i vårt bidrag att vägleda ungdomar till utbildning, arbete och framtidstro. 

Camilla Törngren, Ordförande Competence

Om oss

bottom of page