För våra medlemmar.
Tillsammans med våra medlemmar.

Ständig utveckling av kompetensförsörjning och kompetensutveckling är nyckeln för Sveriges framtida konkurrenskraft - ett arbete vi driver tillsammans med privat näringsliv, offentlig sektor och akademi. Varje dag.
comp-logwall-mainpage.png

Våra verksamheter

Friends with Devices

Arbetsmarknads-kunskap

En stor flod av ungdomar strömmar mot utbildningar och yrken där konkurrensen om jobben är hård. Genom vårt koncept Arbetsmarknads- kunskap inspirerar vi ungdomar att gå mot strömmen till samhällsbärande yrken där det råder stor brist på kompetens.

windturbin-new.jpg

Energy Competence Center

Vi samlar arbetsgivare i ett världsledande kompetenscenter inom energiteknik. Tillsammans säkerställer vi kompetens-försörjning och skapar grunden för avgörande nyckelteknologier i framtidens energisystem.

dittyrke-se.jpg

Dittyrke.se & Yrkesinfo.se

Vårt digitala samtalsverktyg dittyrke.se ger hundratusentals unga i skolan, och lika många arbetssökande, möjligheten att få insikt i var jobben finns och kopplingen mellan sina drivkrafter och innehållet i jobbet.

En av vår tids största utmaningar på arbetsgivarsidan är kompetensförsörjning. Så att vara en del av Competence känns självklart, både i vår samverkan som arbetsgivare men också i vårt bidrag att vägleda ungdomar till utbildning, arbete och framtidstro. 

Camilla Törngren, Ordförande Competence

omoss_intervju_camilla-201x201-200x200.jpeg

Kommande aktiviteter

 • Jullunch
  Tue, 20 Dec
  Centrum
  20 Dec, 12:00 – 21 Dec, 13:30
  Centrum, Slottsgatan 8, 722 11 Västerås, Sweden
  Vi välkomnar våra medlemmar till den årliga jullunchen! Vi knyter ihop året som gått och blickar framåt mot 2023 tillsammans på Nya Hattfabriken i Västerås.